Вести

print


16.12.2015.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Дунав у "Inland ECDIS" стандарду 2.1.

ENC

У складу са обавезама дефинисаним Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Сл. гласник Републике Србије бр. 73/10, 121/12, 18/15) и Правилником о речним информационим сервисима (Сл. гласник Републике Србије бр. 63/15), Дирекција за водне путеве је публиковала нове електронске пловидбене карте (ENC) за реку Дунав у Републици Србији у "Inland ECDIS" стандарду 2.1.
Нове електронске пловидбене карте садрже актуелизоване информације о пловном путу, систему обележавања пловног пута, изобату дубине 2.5 м у односу на ниски пловидбени ниво на критичним секторима за пловидбу, ознаке одстојања на 200 м на оси пловног пута, позиције потопљених пловила у или у близини пловног пута или прописаних сидришта, водомерне станице, актуелизоване информације о мостовима (са информацијама о расположивим висинама пловидбених отвора у односу на високи пловидбени ниво), бродским преводницама, далеководима, скелским прелазима и другим објектима од значаја за безбедност пловидбе, као и друге информације од значаја за пловидбу.

ENC

Нове електронске пловидбене карте, у стандардном .000 формату, могу се преузети са www.plovput.gov.rs/електронске-пловидбене-карте


NazadКључне речи за повезане вести:
ENC


Повезане вести:

12.02.2010 Пловпут на “GIS” форуму одржаном у Бечу
13.11.2009 Састанак билатералне радне групе Румуније и Србије за "ENC"
28.02.2011 Пловпут публиковао електронску навигациону карту за реку Саву
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
09.11.2012 Наставак имплементације Дунавске стратегије
25.12.2012 Ажуриране електронске навигационе карте за реку Дунав
06.12.2013 Конференција „DISC 2013” одржана у Београду
23.12.2013 У 2014. години обавезна употреба РИС-а у Србији
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
05.07.2016 Пловпут публиковао нове електронске карте реке Тисе
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
14.07.2017 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
29.12.2017 Нова издања електронских пловидбених карата у „Inland ECDIS” стандарду 2.3
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар

METEET