Вести

print


23.05.2024.

Будимпешта је од 21. до 22. маја 2024. године била домаћин Шестог састанка савета „EuRIS”-а.

На позив координатора партнерства „EuRIS”-а, господина Тома Ван Париса, Дирекција за водне путеве учествовала је на састанцима у вези размене информација које се односе на статус и имплементацију пројекта „EuRIS” и „COMEX2”, који имају за циљ да омогуће електронску размену података, пружање заједничких информација корисницима водних путева у земљама Подунавља. Републију Србију односно Дирекцију за водне путеве Пловпут на овом састанку представљали су директор Александар Пантелић и начелник Одељења за пружање информација о стању водних путева, Љубиша Михајловић.На састанку коме су присуствовали представници тринаест земаља: Аустрије, Бугарске, Хрватске, Чешке, Мађарске, Румуније, Србије, Словачке, Белгије, Француске, Немачке, Луксембурга и Холандије представљени су подаци прикупљени од стране надлежних органа у унутрашњој пловидби у наведеним државама а који се тиче водостаја, мостова, дубина и ширина пловног пута, преводницама, везовима, терминалнима и др. Актуелни пројекти између осталог имају задатак да корисницима пловног пута омогуће јединствену пријаву у обједињеном систему праћења унутрашње пловидбе и тиме поједноставе и убрзају процес пријављивања и контроле водног саобраћаја у државама чланицама.Обзиром на надлежности које Дирекција за водне путеве има у области речних информационих система (РИС) као оператер овог система, учествовање у међудржавној размени информација из области РИС-а као и партнерство у актуелним европским пројектима је од изузетног значаја по даљи развој области водног саобраћаја, праћење стања водних путева и имплементацију међународних норми и иновативних технологија у Републици Србији.


NazadКључне речи за повезане вести:
EuRIS, састанак


Повезане вести:

19.10.2010 Пловпут на састанку савета директора пројекта “NEWADA”
06.10.2010 Наставак сарадње дунавских администрација у оквиру пројекта “NEWADA”
29.09.2010 Пловпут на годишњој конференцији "SEE" програма
25.06.2010 Пловпут домаћин статусног састанка пројекта “NEWADA”
25.05.2010 Пловпут организује статусни састанак и радионицу за стејкхолдере из Србије у оквиру пројекта "NEWADA"
26.03.2010 Пловпут на састанку експерата за хидротехничка питања Дунавске комисије
10.02.2010 Пловпут на трећем Статусном састанку пројекта “NEWADA”
13.11.2009 Састанак билатералне радне групе Румуније и Србије за "ENC"
27.08.2009 Пловпут на почетном састанку партнера на пројекту WANDA
08.12.2023 Састанак техничког одбора Транспортне заједнице за водни транспорт и мултимодалност
01.08.2023 Шести састанак техничког комитета за водни транспорт и мултимодалност
08.12.2023 Састанак техничког одбора Транспортне заједнице за водни транспорт и мултимодалност
24.11.2023 Успостављање сарадње са Саобраћајним факултетом
03.11.2023 Директор Дирекције у обиласку базе Макиш
30.09.2023 Састанак Техничког комитета за водни саобраћај и мултимодалност
28.09.2023 Имплементација „EuRIS” и „CEERIS System” пројеката
27.09.2023 Форум заинтересованих страна прoјекта "Preparing FAIRway 2"
16.09.2023 Састанак Међународне комисије за слив реке Саве
09.10.2023 Састанак одбора међународне организације ИНЕ
18.06.2024 Међународни дан помораца и конференција Транспортне заједнице у Драчу
14.12.2023 Други дан конференције "Ка повезаној будућности" у Скопљу
16.01.2024 Састанак представника Дирекције и Амбасаде Републике Србије у Мађарској
24.01.2024 Пети састанак Савета „EuRIS”-a
08.02.2024 Статусни разговори са представницима „viadonau”
22.02.2024 Састанак стручне групе Савске комисије
01.03.2024 Девети састанак Техничког комитета за водни транспорт и мултимодалност
18.04.2024 Први међуресорни састанак заинтересованих страна „CEERIS” сервиса
20.05.2024 Састанак радне групе за Дунавску стратегију
28.05.2024 Заседање српско-румунске мешовите комисије за Ђердап
23.05.2024 Шести састанак савета „EuRIS”-а у Будимпешти
11.05.2015 Састанак Савета директора дунавских администрација за пловне путеве у Београду
14.06.2011 Имплементација пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији"
11.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат "NEWADA"
27.06.2012 Основан форум заинтересованих страна пројекта
18.07.2012 Јавност процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова
17.09.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
21.09.2012 Приступ Пловпута у виду јавног планирања мера и укључивања заинтересованих страна оцењен као најбоља пракса на Дунаву
20.08.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
17.12.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
27.10.2014 Унутрашњи пловни путеви Дунавске стратегије
05.06.2023 Представници Дирекције на генералној скупштини „PIANC”
22.05.2015 Учвршћена сарадња дунавских администрација за пловне путеве
15.05.2017 Европска РИС недеља одржана у Београду
22.06.2018 Одржана „TAIEX” радионица
30.12.2022 Састанак помоћника министра за водни саобраћај и директора Дирекције за водне путеве
20.03.2023 Састанак техничког комитета за водне путеве
19.04.2023 Посета амбасади Републике Србије у Будимпешти
21.04.2023 Посета делегације Дунавске комисије
20.04.2023 Састанак комитета Дунавске Комисије у Будимпешти
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности