Вести

print


17.09.2012.

Четврти састанак Форума заинтресованих страна пројекта одржан 14. септембра у Београду

Састанак Форума заинтересованих страна пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима на реци Дунав у Србији“, четврти по реду, одржан је 14. септембра 2012. године у Београду, у просторијама Дирекције за водне путеве. Састанку су присуствовали представници организација цивилног друштва и државних институција које су заинтересоване стране пројекта (Министарство саобраћаја, Министарство енергетике, развоја и животне средине, Дирекција за воде (Национални "ICPDR" координатор), Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, Делегација Европске уније у Републици Србији, Светски фонд за заштиту природе (WWF), "Aqua et Archaeologia", Центар за екологију и одрживи развој, Локална агенда 21 за Костолац, Национална алијанса за локални економски развој, Интер-институционална професионална мрежа у сектору вода Србије, Привредна комора Србије, као и представници конзорцијума који припрема пројекат ("Witteveen Bos", Дански хидраулички институт, Енергопројект).

На састанку су представљена алтернативна решења за критичне секторе Сусек, Футог, Аранкина ада, Чортановци, Бешка и Прелив. Након представљања резултата више-критеријумске анализе алтернативних решења (која подразумева утицај решења на пловидбене услове, утицај на животну средниу и трошкове имплементације), постигнута је сагласност о најбољим решењима за ове секторе, што представља велики резултат рада овог саветодавног тела пројекта. Ова решења ће бити даље детаљно анализирана кроз развијени морфолошки модел у наредној фази пројекта. Дирекција за водне путеве се и овом приликом захваљује учесницима састанка на конструктивном приступу и подршци у раду овог саветодавног тела пројекта, као и на израженој спремности за активно учешће у наредним активностима Форума.

Наредни састанак Форума биће одржан 24. октобра 2012. године.Форум заинтересованих страна пројекта основан је у складу са дугорочним опредељењем Дирекције за водне путеве ка примени модерног концепта интегралног управљања унутрашњим пловним путевима, као и у складу са идентификованом добром праксом примењеном у имплементацији сличних пројеката на реци Дунав. Интегрално управљање унутрашњим пловним путевима подразумева тежњу ка усаглашавању интереса различитих заинтересованих страна, уз поштовање националног и међународног правног оквира, укључујући, између осталог, и Заједничку изјаву о унутрашњој пловидби и одрживости животне средине у басену реке Дунав (Међународна комисија за заштиту реке Дунав - ICPDR, Дунавска комисија, Међународна комисија за слив реке Саве). Оснивање овог тела спроведено је уз сагласност Делегације Европске уније у Републици Србији, као донатором средстава за имплементацију датог пројекта.

Пројекат „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима на реци Дунав у Србији“ финансиран је од стране Европске уније у оквиру програма "IPA 2010". Циљ пројекта је припрема документације за извођење хидротехничких радова ради унапређења услова пловидбе на Дунаву. Више информација о организацији и раду Форума можете пронаћи на интернет презентацији Пловпута.


NazadКључне речи за повезане вести:
Форум заинтересованих страна пројекта


О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности