Вести

print


30.10.2013.

Пловпут извршио багеровање речног наноса на улазу у зимовник у Новом Саду у циљу успостављања услова за безбедан улазак и излазак бродова.

У току октобра 2013. године Дирекција за водне путеве Пловпут извршила је багеровање речног наноса на улазу у зимовник на реци Дунав у Новом Саду, у складу са надлежностима дефинисаним Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама. Радови су изведени рефулерним багером Млава Дирекције за водне путеве.

Избагеровани нанос је враћен у матицу реке, у складу са прихваћеним принципом одржавања баланса проноса наноса у реци Дунав.

багеровање

У августу 2013. године Дирекција за водне путеве је извршила багеровање улаза у зимовник у Апатину.

Техничко одржавање зимовника подразумева багеровање речног наноса са улаза у зимовник и из дела базена зимовника. То су места на којима, захваљујући природним морфолошким процесима у реци, долази до повећаног таложења речног наноса и смањења расположивих дубина које ограничавају и при ниским водостајима спречавају улазак и излазак пловила.

Основни циљ багеровања речног наноса је обезбеђивање минималне дубине која је неопходна за сигуран улазак и излазак и боравак пловила у зимовницима.

Зимовници имају важну функцију у систему унутрашњих пловних путева, јер представљају сигурна места за пловила у периодима неповољних временских услова (зими у периодима ледостаја и ледохода, у условима ветра и магле).


Nazad



Кључне речи за повезане вести:
Багеровање


О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности