Детаљни нацрт и инсталација прототипа за речне информационе сервисе на реци Сави

Циљ пројекта је да се изради пројектна и тендерска документација за имплементацију РИС-а на реци Сави. Овај пројекат треба да послужи као основа за хармонизовану имплементацију РИС-а на реци Сави на истом нивоу са мерама које су Србија и Хрватска већ предузеле на Дунаву, као и да буду у складу с ЕУ РИС директивама. Имплементација РИС-а на реци Сави има за циљ унапређење сигурности и ефикасности пловидбе, као и заштиту животне средине.

Специфичне активности пројекта обухватају:
  • оцену досадашњег тока имплементације РИС-а на рекама Дунав и Сава у Србији и Хрватској;
  • израду детаљног нацрта РИС система, укључујући могуће фазе за имплементацију са прелиминарном проценом трошкова;
  • извођење теренског мерења за предложену конфигурацију мреже АИС базних станица;
  • усклађеност оцењивања за предложени РИС са барем 3 чланице ЕУ и додатно са Србијом и Хрватском (за Саву и Дунав);
  • припрему процене трошкова за имплементацију предложеног РИС система;
  • дефинисање плана имплементације за предложени РИС систем;
  • израду техничких спецификација за имплементацију предложеног РИС система;
  • израду тендерске документације за имплементацију предложеног РИС система;
  • израду Студије процене утицаја на животну средину за имплементацију РИС-а на реци Сави
Дирекција за водне путеве Пловпут је чланица међународног конзорцијума који реализује овај пројекат.
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности