СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

Приликом обављања послова из свог делокруга Дирекција се придржава основних начела и принципа садржаних у следећим стратешким документима Владе:
  • Стратегија реформе државне управе са Акционим планом за спровођење реформе државне управе у Републици Србији за период 2009-2012.;
  • Национални Програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију;
  • Национална стратегија за борбу против корупције;
  • Европска стратегија за подунавских регион – Дунавска стратегија;
  • Стратегија развоја друмског, железничког, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008-2015. године;
  • Стратегија развоја водног саобраћаја у Републици Србији за период 2015-2025. година („Службени гласник РС“, бр. 03/15)
  • Акциони план за спровођење Стратегије развоја водног саобраћаја у Републици Србији за период 2015-2020. година; 
  • Генерални план и студија изводљивости за унутрашњи водни транспорт у Републици Србији.
Поред домаћих прописа, режим пловидбе на унутрашњим пловним путевима у Републици Србији регулисан је и међународним и билатералним конвенцијама и споразумима.
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности