Назив
тендера
Рок за понуде
Поправка централног грејања у згради Дирекције 25.01.2019, 10h
Пражњење септичке јаме на бази Макиш 05.02.2019, 15h
Израда и уградња столарије на броду "Истрајни 2" 05.02.2019, 15h
Набавка радарских рефлектора 08.02.2019, 15h
Набавка металних чамаца 05.03.2019, 15h
Испорука и уградња покретних врата на просторији за уље на бази Макиш 08.03.2019, 15h
Набавка програма за праћење прописа и стручни часопис 18.03.2019, 15h
Набавка бродских акумулатора 15.04.2019, 15h
Набавка прслука за спасавање 16.04.2019, 15h
Третирање и одношење опасног и неопасног отпада 13.05.2019, 15h
Услуга превлачења багерског каравана Дирекције 03.06.2019, 15h
Набавка канцеларијског материјала 10.06.2019, 15h
Набавка стубова за знак за регулисање пловидбе 23.07.2019, 15h
Сервис клима на базним станицама 23.07.2019, 15h
Набавка потрошног материјала по нормативу 01.08.2019, 15h
Потрошни материјал за штампаче 02.08.2019, 12h
Одржавање софтвера за ИТ - софтверски пакет за финансије и рачуноводство 03.08.2019, 15h
Програмерске услуге успостављања веб сервиса на Електронском пловидбеном билтену 09.08.2019, 14h
Мерење, контрола функционалности и подешавање система напајања 13.08.2019, 13h
Набавка клима уређаја за брод „Млава” 19.08.2019, 15h
Набавка навигационог инструмента 02.09.2019, 15h
Поправка бова 05.09.2019, 15h
Набавка клима уређаја за зграду Дирекције 11.09.2019, 15h
Услуге попоравке на систему централног грејања у згради Дирекције 10.09.2019, 15h
Набавка мобилних телефона за потребе Дирекције 10.09.2019, 15h
Набавка мобилних телефона за потребе Дирекције 07.10.2019, 15h
Сервис УПС уређаја 22.10.2019, 15h
Поправка акумулатора на УПС уређајима 22.10.2019, 15h
Израда и уградња врата и прозора на пловилу "SPP VII" 24.10.2019, 15h
Набавка и уградња паник светла 24.10.2019, 15h
Набавка канцеларијског намештаја 25.10.2019, 15h
Израда пројекта за предузимање мера техничке заштите уличног дела фасаде зграде Дирекције у улици Француска бр.9 04.11.2019, 12h
Израда и испорука лимених пловака 15.11.2019, 12h
Набавка моторне опреме 18.11.2019, 15h
Набавка челичне ужади 20.11.2019, 15h
Набавка акумулатора за пловне објекте 20.11.2019, 15h
Услуга контроле функционалности и унапређења мрежне ИТ инфраструктуре 26.11.2019, 15h
Набавка филтера уља, горива и ваздуха за пловила 29.11.2019, 15h
Поклон картице за децу запослених 10.12.2019, 15h
Набавка резервних делова за пловила 10.12.2019, 12h
Поклон картице за децу запослених 15.12.2019, 15h
Кречење дела просторија у згради Дирекције  16.12.2019, 15h

Погледајте друге категорије
Погледајте архиву јавних набавки мале вредности наруџбеницом
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности