Назив
тендера
Рок за понуде
Набавка акумулатора за пловне објекте 28.01.2021, 10h
Набавка сидрених ланаца 01.02.2021, 15h
Замена оплатног вентила на броду "SPP VI" 03.02.2021, 15h
Осигурање запослених 27.02.2021, 15h
Набавка програма за праћење прописа 12.03.2021, 15h
Испитивање кормиларских система на пловним објектима Дирекције 02.04.2021, 15h
Поправка бова 19.04.2021, 15h
Набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду 05.05.2021, 15h
Крпљење корита чамца за снимање 10.05.2021, 15h
Замена покривки чамца за снимање 10.05.2021, 15h
Набавка батерија за напајање соларних навигационих лампи (aton) 18.05.2021, 15h
Пражњење септичке јаме на бази Макиш 18.06.2021, 15h
Радови на уређењу пословне просторије на бази Макиш 26.05.2021, 15h
Набавка филтера горива, уља и ваздуха за пловила 22.06.2021, 10h
Израда патоса на пловном објекту 22.06.2021, 15h
Обавезно и каско осигурање аутомобила Дирекције 04.07.2021, 15h
Одржавање софтверског пакета за одсек ФМП 28.07.2021, 15h
Поправка пилона на багеру Млава 18.08.2021, 15h
Набавка услуге мобилне телефоније за Дирекцију 23.08.2021, 15h
Извлачење пилона са пловног рефулерног багера Млава 02.09.2021, 15h
Набавка материјала за штампаче и плотере 04.09.2021, 12h
Израда и уградња поклопца товарног простора на мб Истрајни 1 05.10.2021, 15h
Испитивање дизаличних уређаја на пловилима Дирекције 27.10.2021, 15h
Мерење, контрола функционалности и подешавање антенских система на локацији Ђердап 1 05.11.2021, 15h
Стубови за знак за регулисање пловидбе 19.11.2021, 13h
Услуга подводног снимања и експертизе 25.11.2021, 13h
Услуга интеграције хардверских компоненти у постојећи ИТ систем 02.12.2021, 15h
Израда и уградња поклопца товарног простора на мб Истрајни 1 03.12.2021, 13h
Мазива за потребе Дирекције 08.12.2021, 13h
Поправка и уградња акумулатора на РИС опреми 09.12.2021, 13h
Сервис УПС уређаја 13.12.2021, 13h
Набавка рефлектујуће фолије 13.12.2021, 13h
Набавка моторне опреме 13.12.2021, 13h
Набавка алата и ситног инвентара 13.12.2021, 13h
Набавка потрошног материјала 13.12.2021, 13h
Услуга стручног надзора 21.12.2021, 13h

Погледајте архиву јавних набавки на које се закон не примењује
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности