print


12.07.2011.

Обавештење о окончању периода пријављивања за програм за опремање комерцијални бродова РИС уређајима.

Дирекција за водне путеве је у претходних 14 месеци спровела програм за опремање комерцијалних бродова РИС уређајима, у оквиру програма имплементације речних информационих сервиса (РИС) у Републици Србији а који се финансира од стране Европске Уније кроз “IPA” фондове.
 
Током наведеног периода 172 комерцијална пловила у власништву 51 различите компаније, под заставама подунавских земаља се пријавило за учешће у програму опремања, у коме је дата могућност да се без икакве накнаде добију “AIS” транспондер и бродски “ECDIS” систем. Од укупног броја пријављених 42 % су бродови који плове под заставом Републике Србије.

До сада је у оквиру програма опремања изведена уградња опреме на 96 бродова, а преостали број пријављених бродова ће бити опремљен до краја марта 2013. године.

Поред наведеног броја, током реализације пројекта, у оквиру програма опремања бродова државних органа , опрема је уграђена и на 45 бродова који су у власништву државних органа и предузећа у власништву Републике Србије.

Овим путем, Дирекција за водне путева захваљује свима који су учествовали у програму и обавештава јавност да је период у коме је било могуће пријавити се за учешће у програму опремања окончан са данашњим даном, 12. септембром 2012. године. 


програм.опремања

Announcement on closing application submission period for Equipment programme for commercial vessels.

During previous 14 months, Directorate for Inland Waterways has conducted Transponder equipment programme for commercial vessels, within the programme of Implementation of River Information Services (RIS) in Republic of Serbia ,financed by European Union through IPA funds.

During that period, in total 172 commercial vessels owned by 51 different companies form different countries have applied for participation within the equipment programme, having the oportunity to obtain, free of charge, AIS transponder and onboard ECDIS system. 42% out of 172 applied vessels are the vessels navigating under Serbian flag.

Up to now, 96 vessels out of 172 applied are already equipped. The remaining number of vessels shall be equipped by the end of march 2013. 
Besides 172 commercial vessels, within the equipment programme for governamental vessels, 45 vessels owned by Repbulic of Serbia (different state administrations) have been equipped.

Directorate for Inland Waterways gives its aprecitation to all participants in the equipment programe, and anounces to the public that the application submission period for the equipment programme is closed, starting from 12th of September 2012.


NazadКључне речи за повезане вести:
РИС, Опрема


Повезане вести:

14.01.2011 Пловпут наставља рад на припреми “D4D” базе података
13.01.2011 Пловпут на састанку националних координатора Акционог плана за Стратегију ЕУ за дунавски регион
22.12.2010 Пловпут на експертској радионици „Информационе технологије, транспорт и истраживање и развој“
19.10.2010 Пловпут на састанку савета директора пројекта “NEWADA”
06.10.2010 Наставак сарадње дунавских администрација у оквиру пројекта “NEWADA”
30.09.2010 У Београду одржан скуп о имплементацији и финансирању Дунавске стратегије
29.09.2010 Пловпут на годишњој конференцији "SEE" програма
28.09.2010 У Београду одржан скуп о имплементацији и финансирању Дунавске стратегије
02.07.2010 Пловпут на састанку управног одбора пројекта “WANDA”
26.06.2010 Пловпут организовао радионицу за стејкхолдере пројекта „NEWADA” у Србији
25.06.2010 Пловпут домаћин статусног састанка пројекта “NEWADA”
27.05.2010 Потписан Финансијски споразум између ЕУ и Србије за програм претприступне помоћи IPA 2010
28.04.2010 Пловпут организовао радионицу за националне стејкхолдере у оквиру пројекта “WANDA”
25.03.2010 Пловпут на округлом столу посвећеном ГИС-у на реци Сави
26.03.2010 Пловпут на састанку експерата за хидротехничка питања Дунавске комисије
06.01.2010 Пловпут у саставу српске делегације на састанцима везаним за Дунавску стратегију ЕУ
06.08.2009 Лађе на монитору
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
13.04.2005 "Пловпут" увео сигнализацију на Дунаву на соларни погон
27.08.2009 Пловпут на почетном састанку партнера на пројекту WANDA
11.07.2024 Пет година Транспортне заједнице
05.04.2013 Велики корак ка безбеднијој унутрашњој пловидби
25.12.2012 Ажуриране електронске навигационе карте за реку Дунав
09.11.2012 Наставак имплементације Дунавске стратегије
17.12.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
20.08.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
28.09.2012 Пловпут награђен за успешну имплементацију пројекта "NEWADA"
17.09.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
18.07.2012 Јавност процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова
01.07.2012 Још једна међународна потврда квалитета пројекта НЕWАДА
27.06.2012 Основан форум заинтересованих страна пројекта
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
03.04.2012 Успешна имплементација пројеката NEWADA и WANDA – резултати трогодишње транснационалне сарадње представљени заинтересованим странама у Србији
08.03.2012 Завршна конференција пројекта “WANDA”
23.02.2012 Велики успех пројекта “NEWADA”
08.02.2012 Завршна конференција пројекта “WANDA”
08.02.2012 Завршна конференција пројекта “NEWADA”
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
10.08.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
12.07.2011 "РИС Програм за опремање" за опремање комерцијалних бродова РИС уређајима
23.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат “NEWADA”
18.06.2011 Седница радне групе за унутрашњи водни транспорт UNECE-а у Женеви
11.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат "NEWADA"
14.06.2011 Имплементација пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији"
03.06.2011 Индустријски форум у оквиру пројекта "RISING" одржан у Кладову
24.05.2011 Transport u EU je odgovoran za oko četvrtinu emisije gasova staklene bašte. 12,8% od ukupne emisije su generisani od strane avijacije, 13,5% od pomorskog saobraćaja, 0,7% železnicom, 1,8% od unutrašnje plovidbe i 71,3% u drumskom saobraćaju
16.05.2011 Индустријски форум у оквиру пројекта „RISING“
22.04.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат “NEWADA”
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности