Dunav

Sava

Tisa
Poslednja izmena: Mart 2023. Poslednja izmena: Mart 2023. Poslednja izmena: Mart 2023.
Elektronska plovidbena
karta Dunava
(Inland ECDIS Standard 2.3),
treće izdanje
Elektronska plovidbena
karta Save
(Inland ECDIS Standard 2.3),
treće izdanje
Elektronska plovidbena
karta Tise
(Inland ECDIS Standard 2.3),
treće izdanje

Arhiva Arhiva Elektronskih plovidbenih karata

Reka DunavIzmena ćelija
Mart 2023. (Izd.3, Až.15)
29.12.2021. (Izd.3, Až.14)
07.06.2021. (Izd.3, Až.13)
30.12.2020. (Izd.3, Až.12)
04.09.2020. (Izd.3, Až.11)
31.12.2019. (Izd.3, Až.10)
24.12.2018. (Izd.3, Až.2) 2P7D1267 (22.11.2019.)  (Izd. 3, Až. 9)
2P7D1267
 (04.07.2019.)  (Izd .3, Až .8)
19.12.2017. (Izd.3, Až.1) 2P7D1267 (28.09.2018.)  (Izd .3, Až .7)
2P7D1267
 (06.08.2018.)  (Izd .3, Až .6)
2P7D1267
 (22.05.2018.)  (Izd .3, Až .5)
2P7D1267
 (16.04.2018.)  (Izd .3, Až .4)
2P7D1267
 (21.12.2017.)  (Izd .3, Až .3)
30.12.2016. 2P7D1267 (09.06.2017.)
2P7D1267
(21.02.2017.)
25.12.2015. 2P7D1267 (21.12.2016.)

Reka SavaIzmena ćelija
Mart 2023. (Izd.3, Až.9)
29.12.2021. (Izd.3, Až.8)
30.12.2020. (Izd.3, Až.6)
10.09.2020. (Izd.3, Až.5)
20.12.2019. (Izd.3, Až.4)
04.12.2018. (Izd.3, Až.3)
11.07.2017. (Izd.3, Až.2) 2P7SA088 (02.11.2017.) (Izd.3, Až.3)
16.09.2016. 2P7SA048 (14.06.2017.)
22.03.2016. -

Reka TisaIzmena ćelija
Mart 2023. (Izd.3, Až.5) -
29.12.2021. (Izd.3, Až.5) -
04.02.2021. (Izd.3, Až.4) -
22.12.2019. (Izd.3, Až.3) -
13.12.2018. (Izd.3, Až.2) -
16.11.2017. (Izd.3, Až.1) -
14.12.2016. -
05.07.2016. -
28.01.2014. -
27.05.2011. -

Besplatan softver za pregled ENC-a, SeeMyDEnc koji otvara format u kome su naše karte urađene (.7CB) možete preuzeti sa www.sevencs.com

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post