Vesti

print


24.11.2023.

U cilјu uspostavlјanja kvalitetne saradnje sa Saobraćajnim fakultetom , posebno sa Odsekom za rečni i pomorski saobraćaj Direkcija za vodne puteve, sa direktorom Aleksandrom Pantelićem u prostorijama Direkcije primili su predstavnike Saobraćajnog fakulteta. Na sastanku su bili prisutni prof. dr Danijela Pjevčević i prof. dr Aleksandar Radonjić.Osnovna tema razgovora bila je saradnja u pogledu obavlјanja studentske prakse u stručnim službama Direkcije studenata Saobraćajnog fakulteta u cilјu što kvalitetnije edukacije studenata, sa prepoznavanjem kvaliteta rada Direkcije i podmlađivanja kadra nakon završetka studiranja studenata.Takođe, postoji obostrana želјa da se ova saradnja podigne na što viši nivo kroz prezentacije Direkcije na fakultetu, neposrednim upoznavanjem studenata i profesora sa radom Direkcije i formiranjem stručnih oblasti u kojima bi studenti izučavali delatnost i rad Direkcije za vodne puteve. Sastanak je održan 23. novembra u 11 časova.
NazadKljučne reči za povezane vesti:
saobraćajni, fakultet, saradnja


Povezane vesti:

10.12.2010 Plovput na plenarnoj sednici Centralne komisije za plovidbu Rajnom
24.10.2010 Plovput održao predavanje o projektu WANDA na Građevinskom fakultetu
29.09.2010 Plovput na godišnjoj konferenciji SEE programa
28.04.2010 Plovput organizovao radionicu za nacionalne stejkholdere u okviru projekta WANDA
20.02.2010 Nezavisna monitoring misija Evropske Unije za SEE projekte u poseti Plovputu
27.06.2009 Dunav zaboravljena prečica na putu do Evropske unije
22.05.2015 Učvršćena saradnja dunavskih administracija za plovne puteve
23.02.2024 Ocena saradnje sa Direkcijom za vodne puteve i njena uloga u radu Dunavske komisije
24.06.2015 Nastavna poseta polaznika Vojne akademije Direkciji za vodne puteve
07.11.2018 Nastavna poseta kadeta Vojne akademije Univerziteta odbrane
08.11.2019 Nastavna poseta studenata Saobraćajnog fakulteta
15.04.2022 Nastavna poseta studenata Geografskog fakulteta – Univerzitet u Beogradu
24.08.2023 Potpisan sporazum o saradnji sa Studentskim centrom „Beograd“
24.11.2023 Potpisivanje ugovora o studentskoj praksi
24.11.2023 Uspostavljanje saradnje sa Saobraćajnim fakultetom
27.11.2023 Uspešna saradnja Ministarstva i Direkcije za vodne puteve
28.11.2023 Ustanova Studentski centar „Beograd” obeležila 55 godina rada
25.12.2023 Proslava Saobraćajnog fakulteta Univerzita u Beogradu
18.01.2024 Poseta studenata Građevinskog i Saobraćajnog fakulteta
11.05.2015 Sastanak Saveta direktora dunavskih administracija za plovne puteve u Beogradu
04.05.2015 Plovput ugostio učenike i nastavnike Škole za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju
22.12.2014 Javna prezentacija Izveštaja o stratešoj proceni uticaja na životnu sredinu
18.11.2013 Sastanak direktora projekta NEWADA duo održan u Beogradu
24.05.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
30.04.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
08.06.2012 Godišnja konferencija Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa
03.04.2012 Uspešna implementacija projekata NEWADA i WANDA – rezultati trogodišnje transnacionalne saradnje predstavljeni zainteresovanim stranama u Srbiji
14.03.2012 Završna prezentacija projekata NEWADA i WANDA za zainteresovane strane u Srbiji
05.09.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
18.06.2011 Sednica radne grupe za unutrašnji vodni transport UNECE-a u Ženevi
11.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
22.04.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post